Det kom att handla om högaktuella frågor som rör vårt energisystem, och som lovat berördes frågeställningar som – Hur ser vårt elbehov ut idag och i framtiden? Kan vindkraft vara en del av lösningen och hur kan framtidens energilösningar se ut? Många kommuner och företag står inför stora energiutmaningar de kommande åren vilket var ett viktigt ingångsvärde för konferensen.

– Det blev en väldigt bra dag många intressanta föreläsare som gav inblick i hur energiläget ser ut både lokalt, regionalt som nationellt och ute i Europa. Att vindkraft är ett ämne som väcker mycket känslor och frågor vet vi sen tidigare och målet med konferensen var att visa på de möjligheter som finns med vindkraft som en viktig del av vår energimix, säger konferensensens moderator Rickard Waern, Innovationsledare på Energikontor Väst/Innovatum Science Park.

 

Konferensen finansierades av Energimyndigheten.