Konferensen genomfördes den 8 december 2022

”Under dagen kommer vi att prata om högaktuella frågor som rör vårt energisystem, med frågeställningar som – Hur ser vårt elbehov ut idag och i framtiden? Kan vindkraft vara en del av lösningen och hur kan framtidens energilösningar se ut? Och vilka trender i omvärlden påverkar våra möjligheter att tillgodose dessa behov?”

Moderatorer för dagen var Rickard Waern och Mats Bjälkholm, Energikontor Väst/Innovatum Science Park.

Ta del del PowerPoint-presentationerna genom att klicka på respektive rubrik. Längre ned kan du ta del av det inspelade materialet.

Introduktion och global omvärldsspaning 
Mats Bjälkholm, Energikontor Väst/Innovatum Science Park

Västsvenska möjligheter

Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren

Elsystemet och framtidsutsikt Sverige
Sara Fogelström, Chalmers tekniska högskola

Framtidsutsikt Västra Götaland
Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen

Ett kraftsystem i förändring
Tobias Edfast, Svenska Kraftnät

3 viktiga budskap
Jennie Sjöstedt, Göteborg Energi Nät

Lysekils kommun
Lars Björneld, Lysekils kommun

Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
Ulrika Liljeberg, Statens Offentliga Utredningar

Vägen till ny vindkraftsplan Tanums kommun
Olof Jönsson, Tanums kommun