Hur uppfattar turisterna vindkraftverk? Positivt, negativt eller neutralt? Läs mer om detta nedan.

En vindkraftsetablering kan innebära ny eller förbättrad infrastruktur, vilket i sin tur kan leda till bättre åtkomst till friluftsliv så som vandring, skidåkning och fiske. En studie gjord på Gotland visar att 91% av turisterna uppfattar vindkraftverk positivt eller neutralt. Rapporten visar även att en stor majoritet av turisterna kan tänka sig att återvända till Gotland, det gäller både återvändande och turister som besökt ön för första gången. Liknande exempel finns på andra platser i Europa.

Braunova_MSc_thesis (2).pdf (hgo.se)