Här kan du hitta fakta och svar på dina frågor om vindenergi och vindkraft, från planering och prövning till hur ett vindkraftverk är uppbyggt och fungerar, och ifall de kan påverka huspriser eller djurlivet.

Få svar på dina frågor om vindkraft genom att klicka på respektive område!

Mål och planering
Energi & teknik
Placering av vindkraft
Ekonomi
Prövning & tillstånd
Djur & natur
Människors intressen

Länkar
Här hittar du länkar om vindkraft till aktörer inom forskning, företag, myndigheter och organisationer.

Databas för företag
Svensk vindkraftsindustri databas – SWID

Forskning
Vindforsk
Vindval
STandUp for Wind

Intresseorganisationer
Svensk Vindenergi
Svensk Vindkraftsförening

Internationella organisationer
Wind Europe
Global Vind Energy Council, GWEC

Myndigheter och annan offentlig verksamhet
Energimyndigheten
Länsstyrelsen Västra Götaland
Nätverket för vindbruk
Miljösamverkan Västra Götaland
Västra Götalandsregionen