I Västra Götalands län finns en stor andel av Sveriges industri, och därmed en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. Industrins och transportsektorns gröna omställning innebär en omfattande elektrifiering, och för en hållbar elektrifiering krävs mer förnybar el. Den el som snabbast kan komma på plats i stor skala är vindkraft, därför är denna energikälla central för att minska klimatutsläppen.

Vindkraftverk, liksom all annan infrastruktur, påverkar sin omgivning på olika sätt. Men förutom de risker och konsekvenser som ofta är i fokus i tillståndsprocesserna, finns även en mängd mervärden med etableringarna, som inte alltid lyfts fram.

Läs mer om  alla lokala mervärden här:

Näringsliv

Friluftsliv, infrastruktur och turism

Sysselsättning

Ekonomi

Biologisk mångfald