Här kan du hitta fakta och svar på dina frågor om vindenergi och vindkraft, från planering och prövning till hur ett vindkraftverk är uppbyggt och fungerar, och ifall de kan påverka huspriser eller djurlivet.

Det pågår en mycket omfattande nyetablering av vindkraft som väntas öka ytterligare. Mer vindel är positivt från klimatsynpunkt och skapar arbetstillfällen. Men etablering av vindkraft är inte alltid oproblematisk. Det kan uppstå intressekonflikter med naturvård, friluftsliv och kulturmiljö och risk för störningar för närboende.

Läs mer om vindkraft genom att klicka på respektive område nedan eller i högra menyn!
Vindkraft i Västra Götaland

Information om lokala mervärden
Näringsliv
Friluftsliv, infrastruktur och turism
Sysselsättning
Ekonomi
Biologisk mångfald

Samlokalisering av vindkraft

Fakta om vindkraft
Mål och planering
Energi & teknik
Placering av vindkraft
Ekonomi
Prövning & tillstånd
Djur & natur
Människors intressen