Power Väst@Chalmers 2022

Konferensen genomfördes den 25 mars 2022 i Palmstedtssalen på Chalmers tekniska högskola.

” Under denna halvdag kommer vi få höra om nuläget och prognoser för Västra Götaland, hur vindkraften är en förutsättning för industrins omställning och viktiga frågor för vindkraftens utveckling som tillståndsfrågan, nät och flexibilitet, energilagring och vätgas.”

 

Moderator för dagen var Nardono Nimpuno, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Deltagarna hälsades välkomna av Mats Bjälkholm, Energikontor Väst/Innovatum Science Park

Ta del del PowerPoint-presentationerna genom att klicka på respektive rubrik.

 

Del 1

Nuläge och prognoser för Västra Götaland
Hur ser dagsläget ut för vindkraften i Västra Götaland och vad har vi för mål, planer, möjligheter och initiativ som är på gång? Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen

Så kan vi bättre nyttja befintligt nät
Att vindkraften är väderberoende vet vi men hur kan vindkraften nyttjas mer och bättre i framtidens elsystem? Sara Fogelström, Chalmers tekniska högskola

Vindkraft och flexibilitet

Flexibilitet och energilagring är nyckelfaktorer för stor andel vindkraft i elsystemet. Vad händer nu, snart och på längre sikt? Lisa Göransson, Chalmers tekniska högskola

Vindkraft och vätgas
Tobias Nylander, Rabbalshede Kraft

Del 2:

Grönt ljus för vindkraft?

Har vi grönt ljus för vindkraft? Planerings- och tillståndsprocessen är oerhört viktig för att säkerställa utbyggnad i samverkan med andra intressen. Dan Sandros, SR Energy

Förnybar energi en förutsättning för industrins omställning

Förnybar energi är en nyckel för alla att kunna göra deras klimatomställning. Hur ser industrin och näringslivet på möjligheter och utmaningar framöver? Stefan Gustafsson, Västsvenska Handelskammaren

Del 3:

Paneldebatt med energipolitiska talespersoner (inspelat material)

Partiernas energitalespersoner äntrar scenen för en debatt och dialog om deras respektive ståndpunkter och förslag inför kommande mandatperiod och på längre sikt!

Arman Teimouri (L), Camilla Brodin (KD), Josef Fransson (SD), Monica Haider (S), Lorentz Tovatt, (MP), Rickard Nordin (C)

 

Här hittar du inbjudan till konferensen.