Konferensen genomfördes den 11 november 2019 i Palmstedtssalen på Chalmers tekniska högskola.

Moderator för dagen var Britta Ersman, Nordisk vindkraft och konferensdeltagarna hälsades välkomna av Helena Holmberg, Västra Götalandsregionen.

Ta del del PowerPoint-presentationerna genom att klicka på respektive rubrik.

Nuläge och prognoser för Västra Götaland
Hur ser dagsläget ut för vindkraften i Västra Götaland och vad har vi för mål, planer, möjligheter och initiativ som är på gång? Helena Holmberg, Västra Götalandsregionen

Marknadsrapport
Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen

Den nationella strategin för vindkraft och arbetet med 100% förnybart, Maria Stenkvist, Energimyndigheten
Del 1 100 % förnybar elproduktion
Del 2 – Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad


Vindkraftens bidrag till ett stabilt kraftsystem 
Rebecca Roupe, Svenska kraftnät Vindkraft och vätgas

Repowering i Västra Götaland – förutsättningar och möjligheter

Andreas Mårtensson, Ramböll

Ö-drift med vindkraft

Jimmy Ehnberg, Chalmers tekniska högskola

Effektreglering för att kunna ansluta mer vindkraft 

Sara Fogelström, Chalmers tekniska högskola

Vindkraftensroll i framtidens elnät

Per Sellden, Ellevi


Programmet i sin helhet.