Power Väst@Chalmers 2018

Konferensen genomfördes den 19 januari 2018 i Palmstedtssalen på Chalmers tekniska högskola.

Moderator för dagen var Matilda Afzelius, NV Nordisk Vindkraft AB. De dryga 60 deltagarna hälsades välkomna av Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen.

Konferensen tog avstamp i att Västra Götaland är det län med mest vindkraft och att Västra Götalandsregionen kommer fortsätta att göra insatser för vindkraften i syfte att stärka kompetensen i regionen och för att bidra till den regionala utvecklingen.

Under seminariet involverades deltagarna på flera sätt, bland annat genomfördes flera omröstningar om den framtida utvecklingen av vindkraften. Men deltagarna kunde även ställa frågor och delta aktivt. Dagen avslutades med en spännande diskussion där fokus låg på utformningen av framtidens energisystem.

I samtalet kring hur vi når 100% förnybart deltog, Martin Johansson, Energimyndigheten, Britta Ersman, Rabbalshede Kraft, Cecilia Dalman Eek, Vindkraftssamordnare och Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen, samtalsledare var moderator Matilda Afzelius. (Se samtalet här)

Flera av dagens föredragshållare hänvisade till Tony Sebas föreläsning om förändringar inom energimarknaden. Föreläsningen kan du se här: Tony Seba: Clean Disruption – Energy & Transportation.

Daniel Kulin tipsade Solcellskollens podcast med Jenny Palm, som du kan ta del av här: #7 Jenny Palm, om varför man skaffar solceller.

 

Ta del del PowerPoint-presentationerna genom att klicka på respektive rubrik.

 

Inledning (inspelat material)

Framtidens energisystem
Daniel Kulin, Energimyndigheten

Ett 100 procent förnybart elsystem till år 2040
Martin Johansson, Energimyndigheten

Varför är det svårt att få svenska investerare?
Britta Ersman, Rabbalshede Kraft

Vindkraftens utveckling
Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen

 

Ta del av resultaten från omröstningarna och eftermiddagens workshop.

 

Här hittar du inbjudan till konferensen.