Europas energikris har drivit upp elpriset i Sverige. Samtidigt genomgår svensk industri- och transportsektor en grön omställning som innebär fördubblad elanvändning inom 20 år: från dagens 140 terawattimmar (TWh) till minst 300 TWh.

Vindkraften byggs ut snabbt, produktionen ökar med 25 TWh från år 2021 till år 2025. Den nya vindkraftsproduktionen pressar elpriset med 37 öre/kWh.

– På kort sikt är vindkraftens elprispressande effekt fantastisk. Vindkraften bidrar tydligt till Sveriges konkurrenskraftiga priser på el. Även om våra elpriser varit exceptionellt höga den senaste tiden så är de klart lägre än i de flesta andra länder. Det ligger i alla elkonsumenters intresse att utbyggnaden av vindkraften fortsätter att vara stark, säger Tomas Hallberg, tillståndsansvarig på Svensk Vindenergi

På längre sikt, när de idag väldigt höga priserna på har återgått till en mer normal nivå, fortsätter vindkraften att pressa elpriset med 17,5 öre/kWh.

Vad händer i plånboken?

Den nya vindkraftsproduktion som tillkommer mellan 2022–2025 pressar elpriset med 37 öre/kWh. Detta motsvarar:

  • Upp till 7 500 kr/år för en genomsnittlig svensk villa med en årsförbrukning 20 000 kWh.
  • Totalt upp till 52,5 miljarder kr/år för alla elanvändare (dvs. både hushåll och organisationer) i hela Sverige. Sveriges totala årliga elanvändning är 140 TWh.
    • Jämförelse: regeringens aviserade elprisstödet uppgår till 55 miljarder kronor.

Så här har vi räknat

Swecos analys baseras på 25 terawattimmar (TWh) faktiskt tillkommande elproduktion.

  • Den kortsiktiga pressen på årsmedelpriset blir 1,5-2 öre/kWh per tillkommande TWh = från 1,5 öre*25 TWh = 37,5 öre/kWh till 2 öre*25 TWh = 50 öre/kWh. Denna prispressande nivå inträffar år 2022-2025.
  • Den långsiktiga pressen på årsmedelpriset blir 0,7 öre/kWh per tillkommande TWh = 0,7 öre*25 TWh = 17,5 öre/kWh. Denna prispressande nivå inträffar när dagens höga gas- och kolpriser har återgått till en mer normal nivå.
  • 37,5 öre/kWh för ett villahushåll med årsförbrukning 20 000 kWh (enligt SCB) = 37,5 öre*20 000 TWh = 7 500 kr/år.

Sweco har även gjort en scenarioanalys baserad på 12 TWh möjligt tillkommande elproduktion från kärnkraft, havsbaserad vindkraft respektive solkraft.

Detta är ett pressmeddelande från Svensk Vindenergi