Tillsammans med er kommun kan Energikontor Väst och Power Väst hålla vindkraftseminarium hos er, fysiskt eller digitalt. Beroende på er kommuns behov och intressen kan ett sådant seminarium se ut på olika sätt. Det kan till exempel röra sig om att diskutera utmaningarna på energiområdet, vindkraftens ekonomiska förutsättningar och vägar framåt, liksom hur vindkraften påverkar människa och natur. Seminariet utgår från senaste forskning och teknikutveckling.

Skräddarsytt program för er kommun

Programpunkterna tas fram i dialog med er. För kustkommuner finns det en särskild möjlighet att diskutera havsbaserad vindkraft. För kunskapen står Sara Fogelström, föreståndare för Svenskt VindkraftsTekniskt centrum vid Chalmers tekniska högskola och Fredrik Dolff, regionutvecklare Förnybar energi med många års erfarenhet av vindkraftfrågor.

Tillfället modereras av en representant för Energikontor Väst. Seminariet kan följas upp av en fråge- och diskussionsstund med närvarande politiker från kommunstyrelse, miljö- och byggnadsnämnd, tekniska nämnden, mark- och exploateringsnämnden och så vidare, med ansvariga tjänstemän och inbjudna vindkraftsexperter.

FÖRSLAG PÅ PROGRAM

Välkomna!
Kommunrepresentant hälsar alla välkomna

Intro och bakgrund till seminariet
Moderator: Representant, Energikontor Väst/Innovatum Science Park

När blir det elbrist i Europa och Sverige?
Fredrik Dolff, Regionutvecklare – Förnybar energi, Västra Götalandsregionen

Paus & mingel

Vindkraft – vad säger forskningen?
Sara Fogelström, Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Chalmers tekniska högskola

Frågor och diskussion

 

Texten som utskrivbar PDF