Publikationer om vindkraft

Här ser du aktuella rapporter och skrivelser från Power Väst liksom andra relevanta dokument om vindkraft.

Rapporter från Power Väst

Vindkraft och dess cirkularitet

Fiktiv nybyggnad av vindpark Töftedalsfjället

Status på tillståndsgivna vindkraftsprojekt i Västra Götaland. Mars 2016

Regionala nyttor med vindkraft. Mars 2016

Användningen av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län. Mars 2015

Resultat av inventering om kommuners arbete med vindkraft i Västra Götaland. Oktober 2012

Samhällsekonomisk kalkyl havsbaserad vindkraft, IUC. Augusti 2012

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft. Ecoplan på uppdrag av Power Väst. Februari 2012.

Förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Med förslag på åtgärder som behövs för att Sverige ska vara en aktör inom den havsbaserade vindkraften. September 2010. (Hela rapporten)

Förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Med förslag på åtgärder som behövs för att Sverige ska vara en aktör inom den havsbaserade vindkraften. September 2010. (Kortversion)

Förstudie, Vindkraft i Västra Götaland, status och möjligheter. December 2009

Rapporter från andra

Strategisk innovationsagendaför vindenergi ochelnät till havs– ett industriperspektiv

 Svenskt VindkraftsTekniskt centrum (SWTPC) Chalmers fakta om vindkraft

En handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriutveckling, Institutionen för energi och miljö, Chalmers Rapport 2013:11

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m