Power Väst - en arena för vindkraftsfrågor

Vi erbjuder vindkrafts seminarium till kommunerUnder seminariet kommer vi att diskutera utmaningarna på energiområdet samt förutsättningar och vägar framåt. Vindkraftens påverkan på till exempel människa och natur belystes utifrån den senaste forskningen och teknikutvecklingen och de ekonomiska möjligheterna som denna medför presenterades.Referenser: Alingsås, Strömstad, Mellerud, Färgelanda, Åmål, Dals-Ed och Bengtsfors.

 


Mer vindkraft i Västsverige

Power Väst vill skapa samverkan mellan västsvenska aktörer inom vindkraftsområdet för att medverka till en nationell utveckling som ger förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraft. 

Västra Götaland har goda förutsättningar för en utbyggnad av vindkraften och utveckling av näringen. Här finns både forskning, industriella aktörer och energibolag med stor kompetens. Tillsammans med aktiva kommuner strävar vi för att nå Power Väst två huvudmål:

  • mer vindel i Västra Götaland
  • mer arbetstillfällen inom vindkraftsbranschen.

Samverkan en framgångsfaktor

Samverkan är den viktigaste framgångsfaktorn för en snabbare utveckling av vindkraftsbranschen i Västsverige, men också för snabbare etablering av fler vindkraftverk och ökad kompetens inom vindkraftstekniken. Power Väst satsning för mer vindkraft görs genom samverkan inom de tre delområden:

  1. Samverkan bland vindkraftens aktörer och utvidgning av samarbetsplattformen
  2. Strategi för kommunikation
  3. Utveckling av näringslivet 

Power Väst är ett projekt inom Nätverket för vindbruk som drivs av Energimyndigheten.

Frågor och svar

Vill du veta om fåglar och vindkraft, vad som krävs när man tar ned ett verk, om ekonomi eller buller?

Fakta om vindkraft

uiqt|wBpmvzqs5itmz%ylHqvvw%vi|}u5{mpmvzqs5itmz%ylHqvvw%vi|}u5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m